محمد رضوانی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: محمد رضوانی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m _ r e z v a n i @ i a u n o u r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی برق (قدرت)
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایران
1395
کارشناسی ارشد
مهندسی برق (قدرت)
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایران
1388
کارشناسی
مهندسی برق (کنترل)
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایران
1384

مقالات علمی 5 مقاله

Title
Authors
Publication Date
طراحي و ايجاد يك شبيه ساز باتري فضايي
اميد شكوفا، كاوه سهراب زاده، نادر پوريايي، محمد رضواني
3/1/2008
Conference
هفتمين همايش سالانه بين‌المللي انجمن هوافضاي ايران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Improving the EGSE of Power Subsystem by Design and Development of a Battery Emulator for Space Applications
Omid Shekoofa, Nader Pouryaie, Kaveh Sohrabzadeh, Mohammad Rezvani
6/9/2009
Conference
4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
شبيه سازي انتشار صوتي تخلية جزئي در ترانسفورمر و مكان يابي آن با استفاده از روش حل تكراري
محمد رضواني، اصغر اکبري
7/7/2009
Conference
بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Investigating field emission current in vacuum interrupters to estimate vacuum pressure level using PIC simulation
Mohammad Rezvani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Asghar Akbari
1/10/2016
Conference
Journal
International Transactions on Electrical Energy Systems
Volume
26
Issue
10
Pages
2193-2203
Publisher
Description
Modeling of field emission current to diagnosis internal pressure of vacuum circuit breakers
M. Rezvani, B. Yousefi
7/15/2017
Conference
Journal
International journal of systems signal control and engineerind aplication
Volume
Issue
10
Pages
1-6
Publisher
Medwell Journals
Description

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مسئول برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مرداد 1396
تاکنون
مدیر گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
تیر 1394
اسفند 1395

مقالات در نشریات 1 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
شبيه‌سازي جريان انتشار ميداني به منظور تشخيص فشار داخلي کليدهاي خلأ
الکترومغناطیس کاربردی
1394
3
1

تحقیقات 1 تحقیق

عنوان
طراحي و ايجاد يك شبيه ساز باتري فضايي